·
·
·
·
· ()
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
· '
·
·
·
·

˳

· : 2

· : 0

· : 498
· : Svitlana Yushchenko
0,04 .
723,582